Dag Are Steenhoff Hov

Hei, æ heite Dag Are. Æ kjæm ifra lofoten og æ har satt line før å få “kveite”.